Horizon Consultancyclimate partner

Hakkımızda

Türkiye'de dış ticaret açığının azaltılması için " Sürdürülebilir İhracat Artışı " sağlanması gereklidir.

Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetler kalitesi ve inovasyonu ile dünya pazarlarında rahatlıkla alıcı bulabilmektedir.

 

 

Doğru ürün ve doğru strateji ile Türk üreticileri daha çok ihracat yapabilmeli ve  döviz kazandırıcı faaliyetlerini

artırabilmelidir. Pazarı çeşitlendirmek, daha uzak ve az bilinen ülkelere yayılabilmek için ihracat yapan

girişimcilerimizın sayısı artmalıdır.

 

 

mücadele edilen Coronavirüs Pandemisi sonrası

"Küresel Isınma"nın önüne geçilmesi ve"Karbon Salımı" olmuştur.

 

 

2019 Aralık ayında yayınlanan "AB Yeşil Mutabakatı" ve 2021 başında ABD'nın
Paris Antlaşmasına yeniden katılımı ile dünya ticaretinde kartların yeniden
dağıtılacağı kesindir. 

Türkiye

olarak, yeni oluşan dünya düzeninde konumumuzu ileri seviyelere taşımak için fırsat doğmuştur.
Bu fırsatı iyi değerlendirdiğimiz taktirde Türk ekonomisi büyüyecek ve güçlenecektir.

Horizon Danışmanlık,

Türkiye'de şirketlerin Sürdürülebilir Büyümesine katkıda bulunmak için kurulmuştur.

Horizon

 

Vizyon

Türk Sanayisinin AB Yeşil Mutabakatı ile uyumlanmasını sağlamak, şirketlerin Sürdürülülebilir Büyümesine destek olmak.

Misyon

Horizon ekibi olarak bizlerin temel amacı;

  • Paris Antlaşması çerçevesinde İklim Risklerini belirlemek ve yönetilmesini sağlamak.
  • Müşterilerimizin " AB YEŞİL MUTABAKATI" ve "NET ZERO" yolculuğunu planlamak.
  • Şirketlerin YEŞİL EKONOMİ'ye geçiş sürecini yönetmek.
  • Türkiye'de Sürdürülebilir Büyüme konusunda ilgili STK'larla birlikte çalışmak.
HakkımızdaHorizon Consultancy
+90212 706 79 60