Horizon Consultancy

Hakkımızda

Kuruluş Amacımız

Türkiye'de dış ticaret açığının azaltılması için " Sürdürülebilir İhracat Artışı " sağlanması gereklidir. Türkiye'de üretilen ürün ve hizmetler kalitesi ve inovasyonu ile dünya pazarlarında rahatlıkla Pazar bulabilmektedir. Doğru ürün ve doğru strateji ile Türk üreticileri daha çok ihracat yapabilmeli ve döviz kazandırıcı faaliyetlerini artırabilmelidir. Pazarı çeşitlendirmek, daha uzak ve az bilinen ülkelere yayılabilmek için ihracat yapan girişimcilerimizın sayısı artmalıdır.

2015 yılında imzalanan Paris Antlaşması ve 2020 'de mücadele edilen Coronavirüs Pandemisi sonrası Dünya'nın önceliği "Küresel Isınma"nın önüne geçilmesi ve "Karbon Salınımı" olmuştur. 2019 Aralık ayında yayınlanan "AB Yeşil Mutabakatı" ve 2021 başında ABD'nın Paris Antlaşmasına yeniden katılımı ile dünya ticaretinde kartların yeniden dağıtılacağı kesindir. Türkiye olarak, yeni oluşan dünya düzeninde konumumuzu ileri seviyelere taşımak için fırsat doğmuştur. Bu fırsatı iyi değerlendirdiğimiz taktirde Türk ekonomisi büyüyecek ve güçlenecektir.

Horizon

 

Vizyon

Türkiye olarak, Ticaret Bakanlığımızın hedeflediği "2023 yılı 226 milyar Usd ihracat " seviyesine ulaşmak.

Misyon

Horizon ekibi olarak bizlerin temel amacı;

  • Türkiye'de ihracatın büyümesi ve geniş bir tabana yayılması,
  • KOBİ'lerin ihracata daha fazla katılımını sağlamak,
  • Katma Değeri yüksek ürünlerin ihracatını artırmak,
  • AB Pazarına ihracat yapan firmalara " AB YEŞİL MUTABAKAT" 'a geçişte destek olmak,
  • Paris Antlaşması 2030 hedeflerine giden yolda Türk firmalarına strateji belirlemek.
HakkımızdaHorizon Consultancy
+90212 706 79 60