Paris Antlaşması ve 2050 Hedefi

Paris anlaşmasının hedefi, 2050 ‘de küresel ısı artışını 1,5 C derecede tutmaktır.

” 1 dünyamız var fakat bu şekilde tüketmeye devam edersek 2050 yılının sonuna kadar 3 dünya kadar tüketmiş olacağız! ” Ursula V. D. Leyen.