Hakkımızda

Kuruluş Amacımız

Türkiye’de dış ticaret açığının azaltılması için ” Sürdürülebilir İhracat Artışı ” sağlanması

gereklidir. Türkiye’de üretilen ürün ve hizmetler kalitesi ve inovasyonu ile dünya pazarlarında

rahatlıkla alıcı bulabilmektedir.

Doğru ürün ve doğru strateji ile Türk üreticileri daha çok ihracat yapabilmeli ve  döviz

kazandırıcı faaliyetlerini artırabilmelidir.Pazarı çeşitlendirmek, daha uzak ve az bilinen

ülkelere yayılabilmek için ihracat yapan girişimcilerimizin sayısı artmalıdır.

Doğru ürün ve doğru strateji ile Türk üreticileri daha çok ihracat yapabilmeli ve  döviz

kazandırıcı faaliyetlerini artırabilmelidir.Pazarı çeşitlendirmek, daha uzak ve az bilinen

ülkelere yayılabilmek için ihracat yapan girişimcilerimizin sayısı artmalıdır.

KURULUŞ AMACIMIZ6

mücadele edilen Coronavirüs Pandemisi sonrası

“Küresel Isınma”nın önüne geçilmesi ve“Karbon Salımı” olmuştur.
KURULUŞ AMACIMIZ

2019 Aralık ayında yayınlanan “AB Yeşil Mutabakatı” ve 2021 başında ABD’nın
Paris Antlaşmasına yeniden katılımı ile dünya ticaretinde kartların yeniden
dağıtılacağı kesindir.

Türkiye

olarak, yeni oluşan dünya düzeninde konumumuzu ileri seviyelere taşımak için fırsat

doğmuştur. Bu fırsatı iyi değerlendirdiğimiz taktirde Türk ekonomisi

büyüyecek ve güçlenecektir.

Horizon Danışmanlık,

Türkiye’de şirketlerin Sürdürülebilir Büyümesine katkıda bulunmak için kurulmuştur.

Vizyon

Türk Sanayisinin AB Yeşil Mutabakatı ile uyumlanmasını sağlamak, şirketlerin Sürdürülülebilir Büyümesine destek olmak.Misyon

Horizon ekibi olarak bizlerin temel amacı; Paris Antlaşması çerçevesinde İklim Risklerini belirlemek ve yönetilmesini sağlamak. Müşterilerimizin "AB YEŞİL MUTABAKATI" ve "NET ZERO" yolculuğunu planlamak. Şirketlerin YEŞİL EKONOMİ'ye geçiş sürecini yönetmek. Türkiye'de Sürdürülebilir Büyüme konusunda ilgili STK'larla birlikte çalışmak.