AB Yeşil Mutabakatı Nedir? (EU Green Deal)

«EU Green Deal» AB ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürme amacındadır.

Bununla uyumlu olarak; 2050’de AB’nin sera gazı emisyonlarını belirli program dahilinde azaltması, 2030 yılında %55 azaltma 2050 ‘de ise NÖTR seviyesine getirmesi hedefini içmektedir.

  • Temiz, erişilebilir, güvenilir enerji sağlama.
  • Sıfır kirlilik (Zero Waste).
  • Ekosistemleri ve bioçeşitliliği koruma (BioDiversity).
  • “Tarladan çatala” stratejisi ile adil, sağlıklı ve çevreyle dost bir gıda sistemi (Farm to Fork).
  • Sürdürülebilir ve akıllı ulaştırma.
  • Enerji ve kaynak kullanımı bakımından etkin yapılaşma.
  • Temiz ve döngüsel bir ekonomi için sanayiyi harekete geçirme (Circular Economy).
  • “Kimseyi arkada bırakmama” stratejisi ile bu dönüşümden en fazla etkilenecekleri destekleme için bir dönüşüm programı ve bu dönüşümü gerçekleştirmenin finansmanı sağlama.